ad Interim – Voorzitter: H. de Weerd  tevens coördinator evenementen

Secretariaat: M. Benthem

Penningmeester: Z. de Jong

Materiaalbeheer: B. Mol

Materiaalbeheer: R. Koning